Chuyên mục
Thích học hỏi

Giản đồ data-vocabulary.org không còn hoạt động nữa, cách sửa lỗi nhanh

Cách sửa lỗi Giản đồ data-vocabulary.org không còn hoạt động nữa nhanh chóng đơn giản, hiệu quả dành cho người đang sử dụng nền tảng blogspot (blogger).

Tại sao giản đồ data-vocabulary.org không hoạt động nữa?

GSC sau khi cập nhật vào năm 2020, bộ máy cho phép kiểm tra giản đồ data-vocabulary.org. Cụ thể, cấu trúc dữ liệu breadcrumb của web có phù hợp với điều kiện schema hay không.

Cách nào sửa lỗi Giản đồ data-vocabulary.org không còn hoạt động nữa?

Cách tốt nhất là bạn nên tìm đến đoạn code sau trong trang quản trị blogger và copy đoạn code dưới đây thay thế nó. Để code breadcrumb được chính xác hơn. Vì không sửa lỗi này, sẽ ảnh hưởng xấu đến SEO website của bạn.

Có 4 bước thực hiện:

1. Mở GSC xác định lỗi Giản đồ data-vocabulary.org không còn hoạt động nữa

Bạn hãy mở Google Search Console để xác định có phải đây là lỗi được thông báo từ Google hay không? Vì bạn chỉ nên nhận thông báo chính thức từ GSC. Kể cả Bing.com cho đến hôm nay, vẫn fix lỗi từ GSC.

Giản đồ data-vocabulary.org không còn hoạt động nữa, cách sửa lỗi nhanh

2. Tìm đoạn code cần thay thế

Trong phần Template HTML của blogspot, bạn hãy bấm Ctrl + F tìm đoạn code này

<b:includable id='breadcrumb' var='posts'>
Giản đồ data-vocabulary.org không còn hoạt động nữa, cách sửa lỗi nhanh

3. Thay thế đoạn code trên bằng đoạn code này

<b:includable id='breadcrumb' var='posts'>
<b:if cond='data:view.isPost'>
 <b:loop values='data:posts' var='post'>
 <div class='breadcrumbs' itemscope='itemscope' itemtype='https://schema.org/BreadcrumbList'>
  <span itemprop='itemListElement' itemscope='itemscope' itemtype='https://schema.org/ListItem'>
  <a expr:href='data:blog.homepageUrl' itemprop='item' title='Home'>
  <meta content='1′ itemprop='position'/>
  <span itemprop='name'><b:switch var='data:blog.locale'><b:case value='id'/>Beranda<b:default/>Home</b:switch></span></a>
  </span>
  <b:if cond='data:post.labels'>
  <b:loop index='nomor' values='data:post.labels' var='label'> &amp;nbsp;&#8250;&amp;nbsp;
   <span itemprop='itemListElement' itemscope='itemscope' itemtype='https://schema.org/ListItem'>
  <meta expr:content='data:nomor+2′ itemprop='position'/>
  <a expr:href='data:label.url + &quot;?&amp;max-results=8&quot;' expr:title='data:label.name' itemprop='item' rel='nofollow'>
   <span itemprop='name'><data:label.name/></span>
  </a>
   </span>
  </b:loop>
  <b:else/>
  &amp;nbsp;&#8250;&amp;nbsp; <span itemprop='name'><data:blog.pageName/></span>
  </b:if>
 </div>
 </b:loop>
<b:elseif cond='data:view.isPage'/>
 <div class='breadcrumbs' itemscope='itemscope' itemtype='https://schema.org/BreadcrumbList'>
 <span itemprop='itemListElement' itemscope='itemscope' itemtype='https://schema.org/ListItem'>
 <a expr:href='data:blog.homepageUrl' itemprop='item' title='Home'>
 <meta content='1′ itemprop='position'/>
 <span itemprop='name'><b:switch var='data:blog.locale'><b:case value='id'/>Beranda<b:default/>Home</b:switch></span></a>
 </span> &amp;nbsp;&#8250;&amp;nbsp;
 <span itemprop='itemListElement' itemscope='itemscope' itemtype='https://schema.org/ListItem'>
 <meta expr:content='data:num+2′ itemprop='position'/>
 <a expr:href='data:blog.url' expr:title='data:post.url' itemprop='item'>
  <span itemprop='name'><data:blog.pageName/></span>
 </a>
 </span>
 </div>
</b:if>
</b:includable>
Giản đồ data-vocabulary.org không còn hoạt động nữa, cách sửa lỗi nhanh

4. Báo cáo với Google Search Console

Bạn lưu template xong, hãy trở lại Google Search Console và bấm khai báo “Đã khắc phục xong”. GSC lập tức gửi lại email đang xem xét vấn đề này.

Bạn hãy chờ một thời gian ngắn, GSC sẽ gửi lại thông báo “Khắc phục thành công…”.

Giản đồ data-vocabulary.org không còn hoạt động nữa, cách sửa lỗi nhanh

Nếu có thắc mắc hoặc cập nhật thông tin sửa lỗi Giản đồ data-vocabulary.org không còn hoạt động nữa, hãy liên hệ với chúng tôi nhé!

Xem thêm các bài viết về sửa lỗi index web:

Google Cache hiển thị trống với web JavaScript, có phải không index?

Cách index nhanh? Tại sao lập chỉ mục submit URL lâu?

5/5 (11)

Bởi iTIN

Chúng tôi là Nhóm Admin, hiện đang công tác trong các ngành nghề khác nhau và yêu thích việc chia sẻ những thông tin hữu ích đến mọi người. Bạn có thể đồng hành với chúng tôi, hãy gửi yêu cầu và những ý kiến của bạn đến support@itin.info nhé!