Chuyên mục
Thích học hỏi

Google Cache hiển thị trống với web JavaScript, có phải không index?

Web JavaScript sẽ hiển thị thiếu hoặc không hiển thị là điều bình thường. Googlebot không thể đọc do trình duyệt web cung cấp thông tin thiếu. Nếu bạn dùng web JavaScript thì nên tham khảo video này!

Web JavaScript không hiển thị trong bộ nhớ đệm của Google

Tag #AskGooglebot xuất hiện câu hỏi của Ankiit như sau:

The cached version of React pages shows a blank page. What parameters should be considered while coding the React pages with SSR to make them Googlebot friendly?

AnkiitGuptaSEO

Bạn có thể tạm hiểu là:

Phiên bản được lưu trong bộ nhớ cache trên trang tìm kiếm Google đã hiển thị trang trống. Vậy cần chỉnh sửa thông số hay kĩ thuật nào để Googlebot cho là trang thân thiện?

Tại sao web JavaScript hiển thị không đủ trong Google cache?

Trong video xuất bản ngày 06/04/2022, John Mueller, phụ trách quan hệ tìm kiếm của Google đã chia sẻ như sau:

“Cảm ơn bạn đã hỏi nhé Ankiit!

Google tìm kiếm đôi khi đã giữ bản sao của trang HTML, nó được tìm nạp từ máy của bạn và hiển thị điều đó cho người dùng dưới dạng trang bộ nhớ cache.”

Ở đây, bạn nên lưu ý là Googlebot ưu tiên đọc code HTML trước. Ngay sau đó, Mueller giải thích tiếp:

“Tuy nhiên, đó thật sự chỉ là trang HTML thôi. Còn những trang có code web JavaScript thì khác. Nó hơi bị phức tạp!

Trước hết là do tính bảo mật của từng trình duyệt web. Có một số trình duyệt hạn chế cho đọc nội dung từ một trang web.”

Google Cache hiển thị trống với web JavaScript, có phải không index?
Google Cache hiển thị trống với web JavaScript, có phải không index?

Ví dụ từ Mueller:

“Nếu một trang cần tệp web JavaScript từ máy chủ của bạn, các trình duyệt web có thể chặn yêu cầu này, khi nó đến từ trang web khác.

Googlebot của chúng tôi cho rằng, trang web khác sẽ là bộ nhớ cache của Google.

Điều này có nghĩa là, trên thực tế, các trang web dựa trên mã JavaScript thường sẽ hiển thị trang trống hoặc hiển thị không đầy đủ khi Google cache lưu bộ nhớ.”

Người phụ trách quan hệ tìm kiếm của Google khẳng định, chuyện này rất bình thường. Chẳng phải là một dấu hiệu có vấn đề.

Giải thích về việc lập chỉ mục Google (cách index nhanh Google), ông nói tiếp:

“Bộ máy Google sẽ xử lý web JavaScript rồi cố gắng lập chỉ mục những gì người dùng sẽ thấy, khi họ truy cập trực tiếp vào website.

Bạn có thể kiểm tra lại các phiên bản như vậy được hiển thị trong các công cụ Google Search Console.”

Web JavaScript lập chỉ mục trên Google thiếu vì trình duyệt web

Cuối cùng, Muller đúc kết, chuyện hiển thị trang trống hay không đầy đủ với web có dùng code Java là chuyện bình thường, không gì đáng lo ngại. Lần nữa, ông đổ lỗi cho trình duyệt web hạn chế cho Googlebot đọc điều này. Tuy nhiên, điều này không làm ảnh hưởng đến việc SEO web của bạn.

Cũng như Ankiit, nếu bạn còn thắc mắc gì về website có nhiều JavaScript thì có thể dùng hastag #AskGooglebot trên Twitter để Muller trả lời cho tiện.

Theo kinh nghiệm của tôi, bạn nên giảm bớt code web JavaScript, vì nó thật sự làm Google Speed đánh giá chậm, làm ảnh hưởng index và rank top.

Xem thêm bài viết liên quan về index web:

Cách index nhanh? Tại sao lập chỉ mục submit URL lâu?

Giản đồ data-vocabulary.org không còn hoạt động nữa, cách sửa lỗi nhanh

5/5 (15)

Bởi iTIN

Chúng tôi là Nhóm Admin, hiện đang công tác trong các ngành nghề khác nhau và yêu thích việc chia sẻ những thông tin hữu ích đến mọi người. Bạn có thể đồng hành với chúng tôi, hãy gửi yêu cầu và những ý kiến của bạn đến support@itin.info nhé!